Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1224
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - kombinirane namjene
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi zapadno od naselja Bilje u Baranji. Smještena je u okruženju poljoprivrednih i šumom obraslih površina, u prostoru između nekadašnje peragradske farme Kokingrad, slijepih rukavaca starog toka rijeke Drave te nekadašnjeg kompleksa klaonice. Od najbližeg naseljenog područja udaljena je oko 2 km. Pristup obuhvatu je omogućen asfaltiranom prometnicom užih gabarita te makadamskim poljskim putevima. Predmetna nekretnina je zemljište kojeg čini obuhvat tri konsolidirane katastarske čestice ukupne površine 25879 m². Obuhvat je nepravilnog oblika, izdužen približno u pravcu sjeveroistok-jugozapad, a nalzi se u prostoru između nekadašnje klaonice i željezničke pruge Osijek - Beli Manastir. Ukupna površina građevinskog zemljišta iznosi 15783 m², dok je ostali prostor predmetnog obuhvata prema važećem prostornom planu izvan građevinskog područja. Na zemljištu nema započete izgradnje, u naravi je zelena površina dijelom zarasla u gustu vegetaciju.
  Remarks:
  GDA: 25879  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Bilje | 359/4, 359/5, 359/6 | 2193 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Bilje | 359/4, 359/5, 359/6  
  Possession certificate (number): 752  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 261.750,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!