Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1222
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice i nalazi se na prostoru općine Darda u Baranji. Smještena je oko 700 m sjeveroistočno od naselja Mece, u okruženju poljoprivredno obrađenih površina - oranica. Lokacija je komunalno opremljena vodom električne energije, pristup nekretnini omogućen je makadamskom prometnicom. Naselje Mece je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama, nalazi se u prostoru između Darde i Bilja, na udaljenosti oko 7 km od Osijeka. Izgrađeno je 50-ih godina proteklog stoljeća kao radničko naselje uz nekadašnju peradarsku farmu Kokingrad. U naravi je spojeno sa općinskim središtem Dardom. Parcela je nepravilnog, približno U oblika, sjeverozapadnom međom naslonjena na makadamsku pristupnu prometnicu površine 8631 m². Teren zemljišta je ravan, djelomično ograđen žičanom mrežastom ogradom koja obuhvaća predmetnu i susjednu česticu k.č. 8/2 na kojoj je gospodarski objekt i koja nije predmet ove procjene. U naravi analizirana nekretnina je livada oivičena gustim raslinjem srednjeg i visokog rasta, a koja okružuje poljoprivredni gospodarski objekt. Prema PPUO Darda nekretnina se nalazi u zoni poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene planske oznake P2 - vrijedno obradivo tlo.
  GDA: 8631  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Bilje | 8/1 | 2193 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Bilje | 8/1  
  Possession certificate (number): 752  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 23812.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!