Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1221
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi na prostoru općine Darda u Baranji. Smještena je oko 400 m sjeverno od naselja Mece, u okruženju poljoprivredno obrađenih površina - oranica. Lokacija komunalno nije opremljena, pristup nekretnini omogućen je makadamskom prometnicom. Naselje Mece je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama, nalazi se u prostoru između Darde i Bilja, na udaljenosti oko 7 km od Osijeka. Izgrađeno je 50-ih godina proteklog stoljeća kao radničko naselje uz nekadašnju peradarsku farmu Kokingrad. U naravi je spojeno sa općinskim središtem Dardom. Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice površine 24965 m². Parcela je nepravilnog oblika, jugoistočnom međom naslonjena na makadamsku pristupnu prometnicu. Teren zemljišta je ravan i neograđen. U naravi je zapuštena površina zarasla u gusto raslinje u čijem središtu se nalazi ruševina nekadašnjeg gospodarskog objekta zidanog punom opekom. Objekt je neupotrebljiv i nema građevinsku vrijednost. Preostali objekti ucrtani u katastar su u cijelosti uklonjeni. Prema PPUO Darda nekretnina se nalazi u zoni poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene planske oznake P2 - vrijedno obradivo tlo.
  GDA: 24965  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Bilje | 2 | 2193 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Bilje | 2  
  Possession certificate (number): 752  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 48637.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!