Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1216
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi na području općine Petlovac pokraj Belog Manastira. Smještena je u ravničarskom kraju na prostoru naselja Širine, oko 2 km zapadno od grada i oko 2 km istočno od naselja Petlovac, sjeverno uz državnu cestu D517 koja ih povezuje. Lokacija je komunalno opremljena vodovima električne energije i telefonske mreže, karakterizira je ravničarsko područje tla visoke obradive vrijednosti koje je u naravi sačinjeno od poljoprivrednih površina obrađenih kao oranice i šume. Pristup nekretnini omogućen je asfaltiranom prometnicom. Predmetnu nekretninu čini šest konsolidiranih katastarskih čestica koje tvore obuhvat nepravilnog oblika izdužen približno u pravcu istok-zapad površine 22288 m² Predmetni prostor je nekadašnja farma za tov junadi a koja je u naravi zemljište zaraslo u gustu vegetaciju na kojem je preostao još jedan objekt. Preostali objekt se ne koristi i ne održava, u ruševnom je stanju i nema građevinsku vrijednost. Teren obuhvata je ravan i neograđen a pristup mu je sa asfaltirane državne ceste. Prema PPUO Petlovac nekretnina se nalazi u zoni planske oznake P2 - vrijedno obradivo tlo.
  GDA: 22288  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Šumarina | 418/2, 418/3, 419/1, 419/3, 419/4, 419/5 | 377 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Šumarina | 418/2, 418/3, 419/1, 419/3, 419/4, 419/5  
  Possession certificate (number): 166  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: Da
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Podaci nedostupni

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 31780.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!