Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1214
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Nova ulica BB

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u Čemincu u Baranji. Smještena je u sjevernom dijelu naselja, u prostoru omeđenom Ulicom dr. Franje Tuđmana na sjeveru i Ulicom Stjepana Radića na istoku. Pristupne prometnice su asfaltirane, Ulica Stjepana Radića je dio magistralne prometnice E73 koja Čeminac povezuje sa Osijekom na jugu, te Belim Manastirom i dalje Mohačom u Mađarskoj na sjeveru. Lokacija je komunalno opremljena, pretežno je izgrađena obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje. Predmetnu nekretninu čine poslovna zgrada – radionica i ruševna staja na zemljištu nepravilnog oblika koje se sastoji od jedne katastarske čestice površine 12793 m². Zgrada na kčbr. 299/6 ucrtana je u katastar i upisana u zemljišne knjige i izdana je Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, klasa: UP/I-361-05/18-30/000036, urbroj: 2158/1-01-16-01/16-18-0004 od 05.02.2018. godine. Teren zemljišta je ravan, ograđen, zarastao u travu i nisko raslinje te se sa svojom istočnom i svojom sjeverozapadnom međom naslanja na asfaltirane pristupne prometnice. Radionica je prizemni zidani objekt s drvenim dvostrešnim krovom pokrivenim crijepom. Objekat se ne koristi i zapušten je. Prema PPUO Čeminac nekretnina se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja. Upisano pravo služnosti za izgradnju i održavanje zračne niskonaponske mreže 0,4 KV sa SKS-OM 3x70+71,5+2x16 mm2 na krovnims talcima na kčbr. 299/6.
  Remarks:
  GDA: 12793  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Čeminac | 299/6 | 935 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Čeminac | 299/6  
  Possession certificate (number): 427  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: Upisano pravo služnosti za izgradnju i održavanje zračne niskonaponske mreže 0,4 KV sa SKS-OM 3x70+71,5+2x16 mm2 na krovnims talcima na kčbr. 299/6

  Energy certificate:

  Energy certificate:Podaci nedostupni

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 181.040,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!