Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1205
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Belog Manastira. Smještena je u prostoru između grada i prigradskih naselja Šumarina i Šećerana. Lokaciju okružuju željeznička pruga i rezidencijalni prostori izgrađeni pretežno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje. Nekretninu čini obuhvat 12 katastarskih čestica ukupne površine 110 666 m². Obuhvat je nepravilnog oblika, nije konsolidiran, pruža se približno u pravcu sjever-jug uz željezničku prugu, a presjecaju ga vodni kanal te asfaltirana prometnica koja povezuje prigradska naselja Šumarina i Šećerana. Zemljište je površina ozelenjena travom, šašom te bjelogoričnim raslinjem srednjeg i visokog rasta. Teren zemljišta je ravan, neograđen, u naravi predstavlja močvarno tlo lagune i dio nasipa uz vodni kanal. Uz jugozapadnu među dijela obuhvata pruža se asfaltirana šetnica i biciklistička staza sa izvedenom javnom rasvjetom. Prema PPUG Beli Manastir nekretnina se nalazi u zoni P0-ostalo poljoprivredno tlo, Š1-gospodarska šuma.
  Remarks: --
  GDA: 110666  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Beli Manastir | 2188, 2189/1, 2192/1, 2192/2, 2193/2, 2196, 2197, 2199, 2213/2, 2220/2 | 3375 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Beli Manastir | 2188, 2189/1, 2192/1, 2192/2, 2193/2, 2196, 2197, 2199, 2213/2, 2220/2  
  Possession certificate (number): 1639  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: Upisano je pravo služnosti na k.č.br. 2192, 2193, 2196, 2197 radi izgradnje i održavanja vodne građevine, magistralnog cjevovoda Beli Manastir - Jagodnjak za korist: BARANJSKI VODOVOD D.O.O., BELI MANASTIR, PETEFI Š. 28 . Na k.č.br. 2188 uknjižena je stvarna služnost po ugovoru o pravu služnosti OV-4772/17 od 03.07.2017., za izgradnju i održavanje sanitarno-fekalne kanalizacije s precrpnim stanicama u naselju Šumarina, za korist: BARANJSKI VODOVOD D.O.O., OIB: 15843910109, ALOJZIJA STEPINCA 7, 31300 BELI MANASTIR.

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 291.750,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!