Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1203
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za obiteljsko stanovanje
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u Baranji, na Banovom brdu istočno od Belog Manastira i južno od Popovca. Smještena je u sjeverozapadnom dijelu Baranje, na uzvisini iznad baranjske lesne zaravni strmih i pretežno obraslih bjelogoričnom šumom padina prema sjeverozapadu te blagih prema jugoistoku na kojima je izrazito razvijeno vinogradarstvo i voćarstvo. Nalazi se neposredno uz televizijski odašiljač. Pristup odašiljaču omogućen je betonskom cestom sa juga, a daljnji pristup nekretnini je makadamskim putem. Predmetna nekretnina je nekonsolidirano zemljište ukupne površine 27345 m². Čini ga obuhvat tri katastarske čestice, a smještene su na padinama brijega podno televizijskog odašiljača. Nepravilnog su oblika, izdužene približno u pravcu sjever-jug i neograđene. Zarasle su u gusto šumsko raslinje, oštrog su pada terena, a pristup im je makadamskom prometnicom. Na parcelama su tragovi ostataka nekadašnjih objekata koji nemaju građevinsku vrijednost. Prema PPUO Popovac nekretnina se nalazi u zoni izdvojenog građevinskog područja naselja Baranjska planina planske oznake GP2.
  Remarks:
  GDA: 27345  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Popovac | 1792, 1799/1, 1799/3 | 1300 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Popovac | 1792, 1799/1, 1799/3  
  Possession certificate (number): 590  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 720.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!