Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1165
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Bjelovarsko-bilogorska | BJELOVAR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u mjestu Velika Pisanica, mjestu u središnjem dijelu Bjelovarsko - bilogorske županije smještenom podno južnih obronaka Bilogore na udaljenosti oko 20 km jugoistočno od središta grada Bjelovara. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu naselja te sjeverno i istočno od samog naselja. Dio nekretnine smješten u naselju je zapadno uz slijepi južni odvojak Ulice Republike Hrvatske i uz lokalnu gospodarsku zonu, dok dijelovi nekretnine jugoistočno i sjeveroistočno od naselja su u okruženju poljoprivredno obrađenih površina. Samo naselje je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje. Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat od 8 nekonsolidiranih zemljišnoknjižnih čestica ukupne površine 24112 m². Obuhvat je nepravilnog oblika a možemo ga podijeliti u tri cjeline. Prvu cjelinu čine dvije čestice (k.č. 1495/1, k.č. 1497/4) položene u istočnom dijelu naselja, uz zapadni rub slijepog odvojka Ulice Republike Hrvatske i uz rub lokalne gospodarske zone. Čestice su nepravilnog oblika, izdužene u pravcu sjever-jug, poljoprivredno obrađene kao oranice. Teren čestica je u blagom padu, pristup im je moguć asfaltiranom prometnicom. Drugu cjelinu čine tri poljoprivredno obrađene parcele (k.č. 1409/1, k.č. 1410/1, k.č. 1410/2) smještene jugoistočno od naselja. Čestice su nepravilnog oblika, izdužene u smjeru sjever-jug, neograđene i bez pristupa javnoj prometnoj površini. Teren zemljišta na kojem su predmetne čestice treće cjeline je u padu od zapada prema istoku. Treću cjelinu čine čestice smještene sjeverno i sjeveroistočno od izgrađenog dijela naselja (k.č. 1008/2, k.č. 1008/3, dio k.č. 3354), u naravi su dio kanaliziranog potoka i prostor uz njega. Ne koriste se i zarasle su u vegetaciju, nemaju izravan pristup javnoj prometnoj površini. Prema PPUO Velika Pisanica nekretnina se dijelom nalazi u zoni planske oznake P2-vrijedno obradivo tlo, dijelom u zoni planske oznake P3-ostalo obradivo tlo. Katastarska čestica broj 3354 je čestica vodotoka Grebenska.
  Remarks:
  GDA: 24112  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U BJELOVARU - Bjelovar Velika Pisanica | 1008/2, 1008/3, 1409/1, 1410/1, 1410/2, 1495/1, 1497/4, 3354 DIO | 608 dio- | - | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number BJELOVAR - Bjelovar | Velika Pisanica | 1008/2, 1008/3, 1409/1, 1410/1, 1410/2, 1495/1, 1497/4, 3354  
  Possession certificate (number): 754, 1487  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 99.750,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!