Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1048
 • Type of real estate: Land
  General use: Objekt za rušenje
  Location: Hrvatska | Ličko-senjska | GOSPIĆ | Karlovačka 28

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u Gospiću u naselju izgrađenom pretežno obiteljskim kućama, dijelom individualnog tipa izgradnje, dijelom tipskog projekta obnove, dok su na pojedinim parcelama ruševine stambenih objekata unuištenih tijekom Domovinskog rata. Lokacija je komunalno opremljena vodovima električne energije, telefona i gradskog vodovoda. Pristupne prometnice su asfaltirane, dijelom je izvedena javna rasvjeta. Naselje je smješteno južno od rijeke Novčice, oko 800 metara južno od središta grada i oko 1 km zapadno od željezničkog kolodvora. U naravi nekretnina je nedovršena gospodarska zgrada razvedenog tlocrta i katnosti Pr+1. Zgrada je konstrukcijski dovršena, ima izveden pokrov i vanjsko natkriveno armiranobetonsko stubište za pristup katu. Dio fasadnih otvora je zatvoreno vratima i prozorima bravarske izvedbe dok je na dijelu drvena daščana obloga. Zgrada je izgrađena na parceli približno pravokutnog oblika iduženoj u pravcu jugoistok-sjeverozapad. Teren parcele je u padu prema sjeveroistoku, neograđen je i svojom sjeveroistočnom međom naslonjen na javnu površinu pješačkog puta uz potok. Nekretnina se ne koristi i ne odžava, parcela je najvećim dijelom zarasla u gusto raslinje. Predmetna parcela i zgrada izgrađena na njoj su u dvorištu obiteljske kuće koja se također ne koristi te nema izveden vlastiti pristup javnoj prometnoj površini. Prema rješenju o izvedenom stanju GBP površina nekretnine je 241,64 m². Površina zemljišta je 182 m².
  Remarks: Zgrada je legalizirana, dio zgrade nalazi se na susjednim česticama.
  GDA: 241.64  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU - Gospić | Gospić | 3673 | 4618/27 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number GOSPIĆ - Gospić | Gospić | 4618/27  
  Possession certificate (number): 3671  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 11.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

   

  Thank you for contacting us!