Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1043
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - prometnice
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je infrastrukturno zemljište koje se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Belog Manastira. Smještena je na rubu prigradskog naselja Šumarina i neposredno je položena uz željeznički kolosijek koji iz Mađarske vodi prema kolodvoru u Belom Manastiru. Zemljište je nepravilnog oblika, izduženo približno u pravcu sjeverozapad – jugoistok. Sastoji se od jedne parcele površine 20982 m². Teren zemljišta je ravan i neograđen, a u naravi je održavana neizgrađena površina nekadašnjeg industrijskog željezničkog kolosijeka. Tračnice i posteljica nekadašnjeg kolosijeka su uklonjeni i zemljište je najvećim dijelom ozelenjena površina. Održava se u sklopu održavanja susjednog kolosijeka željezničke pruge, a prema Prostornom planu uređenja Grada Belog Manastira predmetna parcela je u području infrastrukturnih površina. Lokaciju okružuju neizgrađene poljoprivredne površine te dijelom rezidencijalni prostori prigradskih naselja Šumarina i Šećerana, dok je sam grad Beli Manastir oko 500 m jugoistočno od nekretnine. Na predmetnoj parceli je upisano pravo građenja biciklističke staze Šećeransko jezero na zemljištu površine cca 36 m² (u dužini cca 15,00 m i širine 2,40 m uz jugoistočnu među za korist Grad Beli Manastir, Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53. Upisano je pravo služnosti na predmetnoj parceli radi izgradnje i održavanja vodne građevine, magistralnog cjevovoda Beli Manastir - Jagodnjak u korist Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir, Petefi Š. 28. Upisano je pravo služnosti radi izgradnje i održavanja građevine kabelski dalekovod KB 20 kV TS Beli Manastir 19 - TS Beli Manastir 18 - TS Beli Manastir 21 za korist HEP d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37. Uknjiženo je pravo služnosti za izgradnju, držanje, pristup i održavanje građevine Kabel KB 10(20) kV TS 35/10 kV Branjin Vrh - PTTS Šećerana 1 - ŽTSTS Šumarina 2 za koist Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37. Uknjižena stvarna služnost za izgradnju i održavanje sanitarno-fekalne kanalizacije s precrpnim stanicama u naselju Šumarina za korist Baranjski vodovod d.o.o., Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir.
  Remarks:
  GDA: 20982  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Beli Manastir | 3374/1, 3374/2, 3374/3 | 3412 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Beli Manastir | 3374/1, 3374/2, 3374/3  
  Possession certificate (number): 4182  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Da
  Servitude: Upisano je pravo služnosti na predmetnoj parceli radi izgradnje i održavanja vodne građevine, magistralnog cjevovoda Beli Manastir - Jagodnjak u korist Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir, Petefi Š. 28. Upisano je pravo služnosti radi izgradnje i održavanja građevine kabelski dalekovod KB 20 kV TS Beli Manastir 19 - TS Beli Manastir 18 - TS Beli Manastir 21 za korist HEP d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37. Uknjiženo je pravo služnosti za izgradnju, držanje, pristup i održavanje građevine Kabel KB 10(20) kV TS 35/10 kV Branjin Vrh - PTTS Šećerana 1 - ŽTSTS Šumarina 2 za koist Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37. Uknjižena stvarna služnost za izgradnju i održavanje sanitarno-fekalne kanalizacije s precrpnim stanicama u naselju Šumarina za korist Baranjski vodovod d.o.o., Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir.

  Energy certificate:

  Energy certificate:NOT APPLICABLE

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 56.250,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!