Owner and realestate ID:
 • VUPIK plus d.o.o. | AGNE-551
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Kompleks
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | ILOK | Ilin Gaj 1

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u blizini sela Opatovac u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije uz desnu obalu Dunava i na državnoj cesti D2. Administrativno Opatovac je u sastavu općine Lovas, ima oko 400 stanovnika a nalazi se oko 14 km istočno od Vukovara a 16 km zapadno od Iloka. Nekretnina je smještena izvan naselja, u ravničarskom području okružena poljoprivredno obrađenim površinama - oranicama, vinogradima i voćnjacima. Pristup joj je omogućen asfaltiranom prometnicom užih gabarita koja se na sjeveru veže na državnu cestu D2, a ukupna cestovna udaljenost od nekretnine do naselja Opatovac iznosi 3 km. Pristupnom prometnicom ne voze linije javnog prijevoza. Predmetna nekretnina je poslovni kompleks poljoprivredne namjene, u naravi farma koza i ovaca izgrađena na obuhvatu dvije katastarske čestice ukupne površine 40875 m². Teren zemljišta je ravan i ograđen, nepravilnog je oblika te južnom i istočnom stranom naslonjen na asfaltiranu prilaznu prometnicu. Održavanje objekata je slabo i većim dijelom su izvan uporabe. Prilazi objektima su betonirani dok su neizgrađeni dijelovi parcele ozelenjeni travom i pojedinim nasadima bjelogoričnog drveća. Unutar samog kompleksa nalazi se 9 zgrada i to: Objekt podnog skladišta zidan opekom, katnosti Pr+1+Potk, ima dvostrešno krovište pokriveno crijepom, a međukatna konstrukcija je drveni grednik. Zgrada datira iz 19. stoljeća, u dobrom je stanju ali se ne koristi. Središnja stajska zgrada kompleksa je u cijelosti obnovljena prije cca 10 godina. Ojačana je armiranobetonskim stupovima, krovište joj je dvostrešno metalno i ima izvedenu toplinsku fasadu. Tijekom zime 2018. godine sa zgrade je uklonjen pokrov te se od tad zgrada ne koristi, ne održava i interijer joj je pod utjecajem atmosferilija. Na krajnjem jugozapadu obuhvata nalazi se zgrada armiranobetonske konstrukcije sa dvostrešnim metalnim krovištem. Izgrađena je 70-ih godina proteklog stoljeća. Služila je kao spremište traktora i poljoprivredne mehanizacije, ne koristi se i ne održava. Pokrov krovišta je valoviti salonit kojeg je oko 40% uklonjeno ili oštećeno. Sjeverno od nje je zgrada također izgrađena 70-ih godina. Nosivu konstrukciju zgrade čine metalni stupovi sa ispunom zidanom punom opekom. Krovište je dvostrešno, pokriveno valovitim salonitom. Zgrada je u lošem stanju, održava se i koristi kao spremište traktora i mehanizacije. Središnji prostor kompleksa zauzima i stajski objekt zidan opekom koji je obnovljen nakon Domovinskog rata. Objekt se redovno održava i koristi se kao staja za ovce i za koze. U sjevernom prostoru obuhvata nalaze se tri zgrade zidane punom opekom, sa drvenim dvostrešnim krovištem pokrivenim crijepom, u aneksu valovitim salonitom. Zgrade su tlocrtno poredane u niz od središta kompleksa prema sjeveru. Južna zgrada od navedenih je nekadašnji upravni prostor kompleksa čiji interijer je devastiran i u naravi se koristi kao stajski prostor. Održavanje zgrade je slabo. Središnja zgrada niza ima urušen krov, ne koristi se i ne održava te je u vrlo lošem stanju. Sjeverna zgrada niza je u dobrom stanju, koristi se kao staja. Zgrada izgrađena na k.č. 595/2 nalazi se u južnom dijelu kompleksa. Zidana je punom opekom. Tijekom Domovinskog rata je bombardirana te je u naravi ruševina koja se ne koristi. Neto površine su slijedeče: podno skladište 448,80 m², staja (uklonjen krov) 497,00 m², spremište (dijelom urušen krov) 1.059,50 m², spremište 638,00 m², staja 169,00 m², staja 232,00 m², staja (urušen krov) 131,40 m², staja 100,80 m², gospodarska zgrada (ruševina) 796,00 m² sveukupno 4073 m². Površina zemljišta je 40875 m².
  Remarks: Uz nekretninu se prodaje i ukopani rezervoar za lož ulje (plavi dizel) 20 000 lit. - cijena 1,00 kn + PDV (stanje cisterne nepoznato), kao i ukopani rezervoar za gorivo D2 16 m3 - cijena 1,00 kn + PDV (stanje cisterne nepoznato).
  GDA: 4073  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VUKOVARU - Ilok | Opatovac | 983, 1136 | 595/2, 595/3  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Ilok | Opatovac | 595/2, 595/3  
  Possession certificate (number): 668  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1.613.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!