Owner and realestate ID:
 • TISAK plus d.o.o. | AGNE-603
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Zgrada
  Location: Hrvatska | Sisačko-moslavačka | SISAK | Mihanovićeva obala 10

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je napušteni i devastirani poslovni kompleks u širem središtu Siska. Izgrađena je na zemljištu kojeg čini jedna katastarska čestica nepravilnog, izduženog, približno trapeznog oblika. Teren zemljišta je ravan, ograđen, svojom jugozapadnom međom naslojen na ulicu Mihanovićeva obala, a sjeveroistočnom na Ulicu Marka Marulića. Kompleks tvore tri zgrade: ulična, dvorišna i montažna građevina. U jugozapadnom dijelu parcele je opekom zidana zgrada, dijelom prizemnica, a dijelom katnica izgrađena 1907. godine. To je ulična građevina orijentirana prema Mihanovićevoj obali. Izgrađena je kao pogon za proizvodnju električne energije, a sadržavala je proizvodni prostor, radionicu, urede, skladišta te stambenu jedinicu na katu. 1940. godine objekt se adaptira i mijenja namjenu u tiskarski pogon. Tijekom 1965. godine na njemu su još izvedene manje adaptacije i dogradnje, a od 1986. godine građevina je izvan uporabe. Ne koristi se i ne održava. U vrlo lošem je stanju, krov prokišnjava, ima vidljive utjecaje prodora vode i vlage u zidove, uništenu vanjsku i unutarnju stolariju, podne obloge, instalacije kao i oštećenu međukatnu konstrukciju. Uz jugoistočnu među parcele 1955. godine je izgrađena prizemna dvorišna zgrada - dvorišna građevina. Tlocrtno je izduženog L oblika, zidana je punom opekom, ima jednostrešno krovište i sadržavala je pomoćne prostorije za potrebe tiskare: skladište, arhivu i garderobno-sanitarni čvor za djelatnike. Građevina se ne koristi i ne održava, u vrlo lošem je stanju. pokrov je u cijelosti oštećen, stropna i krovna konstrukcija su ruševne, unutarnja i vanjska stolarija uništena, u zidovima su više nego uočljiva oštećenja uzrokovana vlagom. Zadnja građevina izvedena na predmetnom kompleksu je montažna izvedba prizemnice koja je sadržavala urede, hodnik, garderobe i sanitarne čvorove, a izgrađena je 1978. godine. Građevina je izvedena kao montažni drveni objekt na armiranobetonskim temeljima - armiranobetonskoj ploči. Usljed nekorištenja i ne održavanja, građevina je u cijelosti uništena, materijal montažne gradnje je uklonjen i na predmetnoj parceli se nalazi samo armiranobetonska temeljna ploča. Građevine na parceli su zarasle u gustu vegetaciju. Pristupi građevinama kao i betonirani manipulativni prostori između njih su uništeni, nekadašnje hortikulturno uređenje neizgrađenog dijela parcele je u cijelosti zapušteno.
  Remarks: Cijena na upit /Price on request
  GDA: 903.55  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SISKU - Sisak | Sisak stari | 1532 | 2787  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number SISAK | Sisak stari | 1532  
  Possession certificate (number):  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Da
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Da
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Podaci nedostupni

  Price and deposit:

  Initial purchase price:  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!