Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-524
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Posebne namjene - Farma za uzgoj
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI | Sremac 4

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi pokraj sela Rokovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Smještena je na istočom rubu sela u neposrednom okruženju poljoprivredno obrađenih površina i šume. Teren je ravničarski. Pristup nekretnini omogućen je asfaltiranom dvotračnom prometnicom koja se veže na glavnu prometnicu kroz mjesto te tako daje jednostavan i brz pristup mreži magistralnih prometnica u tom dijelu zemlje. Rokovci su selo na desnoj obali rijeke Bosut i na zapadnom rubu Kunjevačke šume, izgrađeno pretežno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje. Smješteno je oko 6 km jugozapadno od Vinkovaca sa kojima je povezano cestom lokalnog značaja i željezničkom prugom. Administrativno pripada općini Andrijaševci a ima oko 2000 stanovnika. Predmetna nekretnina je izgrađeni kompleks farme koji se sastoji od upravne zgrade površine 237 m², deset stajskih građevina, dvije plinske stanice i devet pomoćnih građevina ukupne površine od 7264 m² Izgrađen je na dvije katastarske čestice koje čine zemljište površine 74952 m² približno trapeznog oblika, koje su susjedne ali ih po osi sjeverozapad-jugoistok presjeca javni put i javni kanal oborinski voda uz njega. Teren zemljišta je ravan i ograđen. Kompleks farme se ne koristi i ne održava, a komunalni priključci nisu u funkciji. Na svim objektima su uočena oštećenja na fasadama, krovovima, zidnim oblogama te na stolariji, većinom uzrokovana utjecajem atmosferilija i prirode ali su također uočljivi i tragovi ljudske devastacije. Zemljište je zaraslo u vegetaciju. Parcele su unutar obuhvata III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci u zoni gospodarske namjene - izgrađeni dio građevinskog područja. Preko parcela prolazi nadzemni dalekovod 110 kW sa koridorom širine 70m. Dio obuhvata približne površine od 24000 m² je izvan građevinskog područja.
  Remarks: --
  GDA: 7.501  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Rokovci | 1246 | 845/1, 846/1 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Rokovci | 845/1, 846/1  
  Possession certificate (number): 980  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 5.260.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: 25.11.2019. u 10:00 sati

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!