Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-498
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Kompleks - proizvodno/skladišni
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI | Vladimira Nazora 138

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u Starim Mikanovcima u istočnom dijelu sela, na udaljenosti oko 800 m od njegovog središta, u okruženju obiteljskih kuća individualnog tipa izgradnje. Položena je južno uz glavnu prometnicu kroz Stare Mikanovce, Ulicu Vladimira Nazora, odnosno na njezinom križanju sa Mlinskom ulicom. Lokacija je komunalno opremljena. Pristupna prometnica je asfaltirana, ima izvedene nogostupe odvojene od prometnice zelenom površinom i odteretnim kanalima te provedenu javnu rasvjetu. Stari Mikanovci su općina na zapadnom rubu Vukovarsko-srijemske županije, smještena na državnoj cesti D46 koja povezuje Đakovo sa Vinkovcima. Osim cestovno sa drugim mjestima imaju poveznicu i željezničkom prugom. Mjesto okružuju poljoprivredno obrađene površine - oranice, a prostor južno od željezničke pruge je močvarno tlo. Predmetna nekretnina je poslovni kompleks mlina za žitarice sa pratećim skladištima i pomoćnim objektima. Izgrađen je na parceli pravokutnog oblika. Teren zemljišta je ravan, ograđen i izdužen u pravcu sjever-jug. Zgrada mlina katnosti Po, Pr, i 2 kata je smještena na sjevernom rubu parcele i orijentirana je na ulicu. Zidana je opekom, izgrađena prije drugog svjetskog rata, a adaptirana i dograđena 1977. godine. Dogradnja je izvedena u dva južna kraka gdje su smještene strojarske, uredske, sanitarne i spremišne prostorije kao i restoran za djelatnike. Istočno i zapadno uz mlin nalaze se skladišne zgrade, zapadna izgrađena 70-ih godina i u vrlo dobrom stanju, istočna zidana punom opekom i starijeg datuma izgradnje ali održavana i u korištenju od strane vlasnika. Ulaz u kompleks je izveden na zapadnoj međi, neposredno južno od skladišta. Uz ulaz je smještena devastirana portirnica. Uredski i prateći prostor površine je 118 m², proizvodni pogon 1482 m², skladišni prostor 609 m² a tehnički objekti površine su 8 m². Ukupna je površina kompleksa 2217 m². Prostor od ulaza prema južnim pročeljima zgrada je asfaltiran i služi kao parkirna i manipulativna površina. Južno od ulaza zemljište presjeca ograda koja od prostora mlina odvaja južni prostor - zatravljenu livadu koja se trenutno koristi kao pašnjak. Osim parcijalno kao skladište kompleks se ne koristi a održavanje je u osnovama. Površina zemljišta je 11875 m².
  Remarks: --
  GDA: 2.217  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Stari Mikanovci | 1794 | 1358/1 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Stari Mikanovci | 1358/1  
  Possession certificate (number): 1187  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Da
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:D

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 2.790.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!