Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-1300
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Kompleks - poslovni
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI | Rudina Ludara 1

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u središnjem dijelu Vukovarsko-srijemske županije, na području grada Otok izvan naselja, uz Ulicu bana Jelačića koja vodi prema Privlaki i Vinkovcima, na udaljenosti oko 1,2 km od sjevernog ruba grada. Opremljena je komunalnim vodovima električne energije, vodovoda i telefonske mreže. Nekretninu okružuju poljoprivredno obrađene površine, pristupna prometnica je asfaltirana. Otok je mjesto koje se nalazi 16 km južno od Vinkovaca. Ima oko 5500 stanovnika, sa gradovima u okružju povezan je asfaltiranim prometnicama lokalnog značaja i željezničkom prugom. Lokaciju karakterizira ravničarski kraj, a grad okružuju poljoprivredne površine obrađene kao oranice omeđene šumama. Predmetna nekretnina je poslovni kompleks izgrađen na zemljištu kojeg čini obuhvat dvije konsolidirane katastarske čestice ukupne površine 97920 m . Obuhvat je nepravilnog oblika tlocrtno L oblika izduženog u pravcu istok-zapad. Teren zemljišta je ravan, svojom istočnom međom naslonjen na asfaltiranu pristupnu prometnicu. Koristi se kao logistički centar poljoprivrednog kombinata, odnosno kao garaža i servisna radionica poljoprivrednih strojeva. Sastoji se od sedam objekata povezanih međusobno asfaltiranim prostorom ekonomskog dvorišta. Upravna zgrada je objekt katnosti Pr+1 izgrađen 1987. godine. Konstrukcija objekta je armirano-betonska, krovište je drveno dvostrešno pokriveno crijepom a fasada klasična. Zgrada je uredske namjene, u prizemlju se sastoji od centralnog halla, ureda, sanitarnog čvora te višenamjenskog prostora uz hall (prodajno-izložbeni, izložbeni ili prezentacijski prostor, prostor za odmor djelatnika) a na katu su uredske prostorije (9) sa pripadajućim hodnicima i nusprostorijama. Uz iznimku višenamjenske prostorije u prizemlju koja se koristi kao spremište kemikalija, objekt se ne koristi i slabo se održava. U zidovima i stropovima ima vidljive tragove utjecaja atmosferilija. Mehanička radionica je prizemni objekt izgrađen 1978. godine. Armiranobetonske je skeletne konstrukcije sa zidanom ispunom i osvjetljenjem kopalitom. Krovište je dvostrešno armiranobetonsko natkriveno valovitim salonitom. Istočni dio zgrade čine uredi upravljanja kompleksom sa pripadajućim hodnikom, sanitarijama i prostorom za odmor i pripremu djelatnika. Taj prostor je adaptiran u posljednjem desetljeću, ima obnovljene podne i zidne obloge, vanjsku stolariju i fasadu. Preostali dio zgrade čini radionički prostori za popravak poljoprivrednih strojeva, priključaka i opreme. Objekt se koristi i redovno održava. Hangar za poljoprivredne strojeve u naravi je nadstrešnica tlocrtno L oblika. Izgrađen je 1980. godine. Konstrukciju objekta čine metalni stupovi sa zidanom ispunom na zapadnom i na južnom pročelju u koju su ugrađene kopalit stijene te na zabatima. Krovište je dvostrešno metalno pokriveno krovnim montažnim panelima. Objekt se koristi i redovno održava. Portirnica je prizemni zidani objekt smješten pokraj ulaza u kompleks. Koristi se i redovno održava. Kotlovnica je prizemni objekt izgrađen 1978. godine, zidan punom opekom sa armirano-betonskim serklažima. Jednostrešnog je krovišta pokrivenog valovitim salonitom. Objekt se koristi, u osnovama održava. Spremište je pravokutni prizemni zidani objekt izgrađen osamdesetih godina proteklog stoljeća. Ima jednostrešno drveno krovište pokriveno valovitim salonitom. Smješteno je u središnjem prostoru kompleksa, pokraj stupne trafo stanice. Kolna vaga se nalazi na platou ekonomskog dvorišta kompleksa, južno od mehaničke radionice na pravcu portirnice i kolnog ulaza u prostor kompleksa. Zajedno sa vagarskom kućicom izvedena je 2014. godine. Vagarska kućica je tipski montažni kontejnerski objekt. Navedeni objekti povezani su asfaltiranim platoom koji služi i kao parkirna i manipulativna površina, a okružuje ih ozelenjeni prostor hortikulturno uređen travom te nasadima visokog raslinja. Prostor kompleksa je ograđen. Sjeverno uz izgrađeni prostor kompleksa pruža se betonirana aerodromska pista izvedena na dvije čestice. Pista se ne koristi za zračni promet, služi kao otvoreno spremište neiskorištenog povrća u smislu proizvodnje gnojiva. Ukupno kompleks ima cca 3361 m² od čega upravna zgrada ima površinu 650 m², mehanička radionica 991 m², spremište 1569 m² a pomoćni objekti 150 m². Površina zemljišta je 97920 m².
  Remarks: --
  GDA: 3.361  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Otok | 3099 | 437/3, 437/4 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Otok | 437/3, 437/4  
  Possession certificate (number): 2725  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:C

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 3.857.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!