Owner and realestate ID:
 • KRKA plus d.o.o. | AGNE-6
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Hala - skladišna
  Location: Hrvatska | Šibensko-kninska | ŠIBENIK | Splitska 83

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Primoštena, udaljena 1 km istočno od središta naselja. Smještena je istočno od Splitske ulice (državna cesta D8) u okruženju pretežito neizgrađenog zemljišta. Javni i društveni sadržaji su udaljeni. Pristup je moguć jednotračnom dvosmjernom asfaltiranom prometnicom. Poslovni objekt katnosti Pr (pekara sa skladištima) ukupne netto površine 808,79 m², izgrađen je na č. zgr. 1245 k.o. Primošten površine 1910 m². Prema Prostornom planu uređenja općine Primoštena nekretnina se nalazi u zoni gospodarske poslovne namjene - pretežito uslužne, označeno planskom oznakom K1, obojano svijetlo smeđom bojom. Minimalna veličina građevne čestice iznosi 800 m², a maksimalna 20 000 m². Visina građevina ovisi o tehnologiji rada i ne smije iznositi više od 12,0 m. Najveći Kig iznosi 0,3, a Kis 1,0.
  Remarks:
  GDA: 808.79  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU - Šibenik | Primošten | 3954 | 1245 ZGR | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ŠIBENIK - Šibenik | Primošten | *1245  
  Possession certificate (number): 2978  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:E, G

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 3.648.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: 26.11.2019. u 15:00 sati

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!