Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-294
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Objekt za rušenje
  Location: Hrvatska | Bjelovarsko-bilogorska | BJELOVAR | Male Sredice 17B

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u južnom dijelu Bjelovara na rubu grada, istočno uz ulicu Male sredice, u području gdje su južno i zapadno od nekretnine rezidencijalna četvrt izgrađena pretežno obiteljskim kućama, istočno neizgrađene parcele, a sjeverno prostor željezničkog kolodvora sa slijepim manevarskim kolosijecima. Lokacija je u potpunosti komunalno opremljena, a pristup joj je omogućen asfaltiranom gradskom prometnicom. Sedište grada udaljeno je oko 700 m sjeverno od lokacije. Bjelovar je sjedište Bjelovarsko-bilogorske županije, smješten u središnjoj Hrvatskoj na udaljenosti oko 57 km istočno od Zagreba i oko 27 km južno od Koprivnice. Sa drugim gradovima je vezan mrežom magistralnih cesta i željezničkom prugom. Četverotračna brza cesta D10 od Zagreba prema Bjelovaru je u izgradnji i otvorena dionica udaljena je oko 25 km od grada. Predmetna nekretnina je kompleks poslovno proizvodne namjene izgrađen na obuhvatu od 117929 m² neto površine 13251 m² funkcionalno organiziran kao klaonica i pogon prerade u mesnoj industriji. Sastoji se od četiri glavne građevine: upravna zgrada površine 2161 m², klaonica i proizvodni pogon sa hladnjačom od 7581 m² stočni depo sa rampom od 1500 m² i pakirnica svježeg mesa površine 2009 m². Glavne zgrade su centralno smještene u prostoru kompleksa, međusobno poluugrađene i povezane unutarnjim komunikacijskim prostorijama. Na jugu tog središnjeg prostora je upravna zgrada (uredske prostorije, restoran, centralna garderoba,...), sjeverno uz nju prostor klaonice, hladnjače, prerade i pakirnice na koji se nadovezuje zgrada pakirnice svježeg mesa. Krajnje sjeverno grupu zatvara objekt stočnog depoa sa rampom. Zapadno od zgrada je asfaltirani plato koji služi kao manipulativna površina i koji dalje prema zapadu uz portirnicu, parkiralište i mosnu vagu vodi prema javnoj prilaznoj prometnici. Na manipulativni plato se južno i sjeverno veže asfaltirana interna cesta koja okružuje glavne građevine i uz koju su izgrađene sporedne građevine - kotlovnica, trafo stanica i zgrada za dezinfekciju i čišćenje vozila. Neizgrađeni prostor kompleksa je uređen kao travnjak sa pojedinim nasadima crnogoričnog drveća. Kompleks je izgrađen na obuhvatu kojeg čine dvije katastarske čestice i koje tvore zemljište nepravilnog oblika. Zapadni dio zemljišta je u naravi pristupni put sa mosnom vagom, portirnicom i sa prostorom za parkiranje djelatnika i nalazi se izvan ograde. Istočni, proizvodni, prostor kompleksa je ograđen. Zgrada pakirnice svježeg mesa unutar kompleksa koristi se kao skladište kartonske ambalaže a, vanjski prostor kompleksa redovno održava. Ostale građevine se ne koriste i u vrlo lošem su stanju. U zidovima i međukatnim konstrukcijama objekata na više pozicija utvrđena su oštećenja usljed utjecaja vlage. Proizvodna oprema je većim dijelom razmontirana i na objektu su nefunkcionalni dijelovi.
  Remarks: --
  GDA: 13.251  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U BJELOVARU - Bjelovar | Bjelovar Sredice | 679 | 289, 300 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number BJELOVAR - Bjelovar | Bjelovar Sredice | 289, 300  
  Possession certificate (number): -  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 15.907.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: 22.11.2019 u 12:00 sati

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!