Owner and realestate ID:
 • KONZUM ind park Prvča NOVA GRADIŠKA | AGNE-462
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Hala - skladišna
  Location: Hrvatska | Brodsko-posavska | NOVA GRADIŠKA | Industrijski park

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poslovna zgrada katnosti Pr+1. Smještena je na građevinskom zemljištu kojeg čini jedna katastarska čestica. Parcela je pravokutnog oblika, izduženog u pravcu istok-zapad, teren zemljišta je ravan, sjevernom, istočnom i južnom međom naslonjen na asfaltirane pristupne prometnice prema kojima je i ograđen. Poslovna zgrada je izgrađena u središnjem dijelu parcele. U naravi je hala armiranobetonske konstrukcije sa skladišnim/proizvodnim prostorom i sa pratećim uredskim dijelom izvedenim u dvije etaže unutar gabarita hale. Zgrada se ne koristi zadnjih pet godina, održavanje je redovno i prilikom očevida na njoj nisu uočena oštećenja. Korištena je kao proizvodni pogon za izradu kartonske ambalaže. Uredski prostor hale sadrži četiri ureda, čajnu kuhinju, sanitarni čvor, garderobe, arhivu i prostor kotlovnice. Sjeverno i zapadno uz halu su dograđene metalne nadstrešnice. Južno uz hale je smješten montažni balonski objekt. Koriste se kao skladišni prostori tvrtke za gospodarenje otpadom. Nadstrešnice i montažni objekti nemaju dokaz legalnosti i nisu predmet ove procjene. Kolni ulazi izvedeni su sa sjevera i sa juga. Prilazi objektima su asfaltirani . Prilaz ulazu u uredski prostor hale je popločan betonskim tlakavcima, a izveden je na istočnoj međi obuhvata. Južno od hale nalazi se samostojeća montažna metalna konstrukcija pokrivena ceradom, a koja služi kao skladište. Konstrukcija je izvedena na asfaltiranom manipulativnom platou, privremenog je karaktera i nije predmet ove procjene. Preostali neizgrađeni dijelovi zemljišta su ozelenjeni travom. Dvorišni prostor se redovno održava.
  Remarks: --
  GDA: 1.384  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU - Nova Gradiška | Prvča | 884/4 | 530  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number SLAVONSKI BROD - Nova Gradiška | Prvča | 884/4  
  Possession certificate (number): 460  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:C, E

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 3.920.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!