Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1217
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Zgrada - poslovna
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Trg Darka Drevenšeka 2

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi na području općine Popovac. Smještena je u sjevernom dijelu općine, u blizini granice sa Republikom Mađarskom, u sjevernom dijelu naselja Kneževo koje je izgrađeno obiteljskim kućama i višestambenim zgradama i položeno sjeverno uz magistralnu prometnicu E73 koja od Osijeka i Belog Manastira vodi prema Mađarskoj (Mohacs). Izgrađeno je u ravničarskom kraju, u okruženju poljoprivredno obrađenih površina - oranica, na udaljenosti oko 30 km sjeverno od Osijeka i oko 8 km sjeveroistočno od Belog Manastira. Sjeverni rub naselja čine proizvodni i skladišni poslovni kompleksi, središte mu je uređeno kao parkovna površina, a u užoj okolici smještena je i svinjogojska farma. Lokacija je u cijelosti komunalno opremljena. Glavni javni i društveni sadržaji nalaze se u Belom Manastiru koji je gospodarsko i kulturno središte hrvatskog dijela Baranje. Nekretnina je upravna zgrada okvirne površine 1687 m² katnosti Po+Pr+2, izgrađena početkom dvadesetog stoljeća na parceli površine 9882 m². Zidana je opekom, međukatna konstrukcija je drveni grednik, a krov je izveden kao ravni, najvećim dijelom oivičen zidanim zabatnim zidom koji daje mogućnost uređenja krovne terase u razini drugog kata. Podrum je projektiran kao spremište sa tehničkim prostorijama, zadnje je upotrebljavan kao tiskara. U prizemlju i na prvom katu su uredske prostorije sa pratećim hodnicima i sanitarnim čvorovima, dok su na drugom katu samo spremište i čajna kuhinja. Prilaz drugom katu je drvenim neupotrebljivim stubištem. Zgrada se ne koristi, ima oštećenja od vlage na stropu kata uzrokovana propuštanjem na krovnoj konstrukciji te na velikom dijelu parapeta prozora. Vanjska i unutarnja stolarija su oštećeni, boja na zidovima se ljušti, parketi u svim uredima su izvađeni, a podovi su drveni daščani, odnosno na razini konstrukcije. Instalacije su provedene kroz zgradu ali su priključci odjavljeni. Prema PPUO Popovac nekretnina se nalazi u zoni izgrađenog dijela građevinskog područja naselja. PPUO Popovac propisuje i obvezu donošenja UPU-a za cijelo naselje Kneževo. Na području obuhvata UPU Kneževo do donošenja plana način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje utvrđivat će se samo za izgrađeno područje i gradnju infrastrukture. Površina zemljišta je 9882 m².
  Remarks: --
  GDA: 1.685  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Branjin Vrh | 1541 | 47/1 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Branjin Vrh | 47/1  
  Possession certificate (number): 637  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:D

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1.836.999,99  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!