Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1209
 • Type of real estate: Commercial
  General use: Posebne namjene - Vinarija
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Petefi Šandora 2, Glavna 131

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u mjestu Kneževi Vinogradi. Smještena je u središnjem dijelu naselja, u prostoru koji omeđuju Ulica Petefi Šandora i Glavna ulica, južno od Reformatske crkve i župne crkve Sv. Mihaela arkanđela. Mjesto je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje, a kao općinsko središte sadrži osnovne javne i društvene sadržaje dok je za veću ponudu stanovništvo orijentirano na Beli Manastir 10 km zapadno ili Osijek 22 km južno od lokacije. Općina Kneževi Vinogradi se nalazi u središtu hrvatskog dijela Baranje, u sjevernom dijelu Osječko-baranjske županije. Sastoji se od devet naselja sa oko 5000 stanovnika. Nekretnna je izgrađena na obuhvatu nepravilnog oblika kojeg čine čestice k.č. 579, 580/1, 582, 583/1, 583/2, sve k.o. Kneževi Vinogradi, a ukupne površine 9351 m². Na obuhvatu je šezdesetih godina proteklog stoljeća izgrađen poslovni kompleks vinskog podruma površine 2610 m² sa punionicom i upravnom zgradom površine 1582 m². Kompleks je dograđen u razdoblju od 1977. do 1982. godine. Ne koristi se i ne održava, a objekti su u lošem stanju, interijer je najvećim dijelom devastiran, instalacijski vodovi uništeni. Vanjski tankovi i cisterne raspoređeni na temeljima na k.č. 580/1 su uklonjeni. Objekt metalne konstrukcije koji zatvara dio temelja tankova je bez krova. Zgrada bačvarnice sa skladištem je u naravi ruševina površine 99 m², kolna vaga je izvan funkcije, a zgrade na k.č. 579 su ruševine zarasle u visoko raslinje dok su objekti ucrtani u katastar na k.č. 582 u cijelosti uklonjeni. Teren zemljišta je u padu prema jugu i prema jugoistoku. Najveći dio obuhvata je unutar metalne industrijske ograde. Prema PPUO Kneževi Vinogradi nekretnina se nalazi u zoni ugostiteljsko-turističke namjene "Belje". Ugostiteljsko-turistička zona. Površina zemljišta je 9351 m².
  Remarks: Na k.č.br. 583 Kneževi vinogradi sklopljen je ugovor kojim se daje u zakup prostor u objektu i omogućuje pristup potreban za postavljanje, rad i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture na rok od 10 godina. Prava i obveze iz Ugovora prelaze na novu osobu Zakupodavca, odnosno pravnog sljednika Zakupodavca.
  GDA: 5.073  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Kneževi vinogradi | 179, 785, 1261 | 579, 580/1, 582, 583/1, 583/2 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Kneževi Vinogradi | 579, 580/1, 582, 583/1, 583/2  
  Possession certificate (number): 1475, 1481, 1478  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:E

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 850.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  Image gallery

  Location

  Thank you for contacting us!